0 0
Read Time:5 Minute, 21 Second

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya bagaimana tamadun india berkembang, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai bagaimana tamadun india berkembang. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

masyarakat  budaya tamadun india omzgara

Lembah sungai merupakan lokasi utama pembentukan kerajaan Alam Melayu dan

Pertanyaan: Lembah sungai merupakan lokasi utama pembentukan kerajaan Alam Melayu dan tamadun lain seperti tamadun Rom, tamadun Yunani, tamadun India dan tamadun China.

Pada pendapat anda, apakah keistimewaan lokasi tersebut sehingga membawa kepada kegemilangan kerajaan Alam Melayu?

Jawaban:

tamadun Yunani

Penjelasan:

mantap

Huraikan iktibar yang diperoleh daripada dasar perluasan kuasa Tamadun India.​

Pertanyaan: Huraikan iktibar yang diperoleh daripada dasar perluasan kuasa Tamadun India.​

Jawaban:

Pandangan Semesta Dan Nilai-Nilai~ … Pada peringkat dasar realiti dilihat sebagai tidak berpenghujung (infinite) … Kuasa dan undang-undang dalam kitab

ciri masyarakat Dravida di dalam tamadun india

Pertanyaan: ciri masyarakat Dravida di dalam tamadun india

1. berbahasa tamil
2. kepercayaan, amalan, pemikiran dan kehidupan berasas kepada mazhab saivisme dan vaishnavisme

Apakah iktibar yang anda peroleh daripada perkembangan Tamadun Islam?​

Pertanyaan: Apakah iktibar yang anda peroleh daripada perkembangan Tamadun Islam?​

Iktibar yang dapat diambil dari perkembangan Tamadun Islam adalah:

  • Kemanjuan umat islam merupakan salah satu hal yang dibutuhkan agar umat islam tidak tertipu oleh pihak luar.
  • Kemanjuan umat islam dapat membuat umat islam mengatasi semua permasalah hidup tanpa menyalahi aturan dalam ajaran agama islam.

Pembahasan

Tamadun islam artinya adlah perkembagan umat islam menuju ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Perkembangan umat islam dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ilmu pengetahuan. Ilmu yang banyak dapat meningkatkan taraf hidup umat islam.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang politik islam https://brainly.co.id/tugas/13777491

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

dimanakah lokasi kewujudan tamadun india dan china?

Pertanyaan: dimanakah lokasi kewujudan tamadun india dan china?

Jawaban:

Yondak tahu kok tanya saya

lokasi tamadun India dan China berada di lembah ganges.

sejauh manakah faktor keagamaan membantu peluasan kuasa dalam tamadun india

Pertanyaan: sejauh manakah faktor keagamaan membantu peluasan kuasa dalam tamadun india

Jawaban:

Perluasan kuasa berlaku semasa pemerintahna Dinasti Maurya dan bermula pada zaman pemerintahan Chandragupta Maurya. Kejayaan ini adalah disebabkan pasukan tenteranya yang besar, iaitu 600 ekor gajah,1000 orang tentera berkuda dan 10000 orang infanti. Beliau berjaya menguasai seluruh India Utara.

Anaknya, Bindusara, meluaskan empayar Maurya ke Mysore di bahagian selatan India. Kaedah perluasan kuasa telah berubah apabila Asoka berkuasa. Asoka telah tidak menekankan kekuatan ketenteraan sebagai asas untuk memperluas kuasa dan menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk memperluas pengaruh dan kedudukan Maurya. Hal ini dilakukannya dengan memberikanpenekanan kepada agama Buddha. Pda zaman pemerintahan Asoka, seluruh India telah menjadi kawasan takluk empayar Maurya. Keadaan tersebut berlaku akibat daripada kemenangan Asoka ke atas Kalinga dalam Perang Kalinga.

(c) Lembah sungai merupakan lokasi utama pembentukan kerajaan Alam Melayu

Pertanyaan: (c) Lembah sungai merupakan lokasi utama pembentukan kerajaan Alam Melayu dan tamadun lain seperti Tamadun Rom, Tamadun Yunani, Tamadun India dan Tamadun China. Pada pendapat anda, apakah keistimewaan lokasi tersebut sehingga membawa kepada kegemilangan kerajaan Alam Melayu? (8 Markah)​

-memastikan kelangsungan hidup manusia

-mendapat bekalan makanan

-seperti ikan, hasil laut

-mendapat bekalan air untuk kegunaan harian

-mempunyai saliran yang dapat mengairi kawasan pertanian

-contoh dalam kerajaan majapahit, sungai bengawan solo

-sungai brantas membekalkan air untuk padi sawah

-memudahkan perhubungan dan pengangkutan

-untuk mengangkut hasil pertanian

-untuk berhubung dengan masyarakat luar

-tanah yang subur

Sebab sebab perkembangan pertanian sejarah tamadun awal dunia

Pertanyaan: Sebab sebab perkembangan pertanian sejarah tamadun awal dunia

– pembentukkan petempatan kekal
– Eksploitasi sumber alam / kepentingan sungai
– Kemajuan dalam teknologi penciptaan peralatan
– penciptaan roda
– pembentukkan organisasi sosial
– pengkhususan kerja
– agama dan kepercayaan
– sistem merekod
– perbandaran
– migrasi (penghijrahan)
– kemajuan ekonomi
– Geografi
– sistem pertanahan

*semoga membantu dan benar….

Lembah sungai merupakan lokasi utama pembentukan kerajaan alam Melayu dan

Pertanyaan: Lembah sungai merupakan lokasi utama pembentukan kerajaan alam Melayu dan tamadun lain seperti tamadun ROM tamadun yunani tamadun India dan China kegemilangan kerajaan alam Melayu

Jawaban:

Lembah sungai menjadi lokasi strategis bagi pembentukan kerajaan dan peradaban karena memiliki keuntungan dalam hal akses transportasi, sumber daya alam, dan pertanian.

Penjelasan:

Selain itu, lembah sungai juga menjadi pusat pertukaran budaya dan perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang ada. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta memperkaya aspek kebudayaan yang ada di masing-masing kerajaan. Dalam hal kerajaan alam Melayu, letak geografisnya yang strategis di antara wilayah Asia Tenggara membuatnya memiliki akses perdagangan yang luas, sehingga dapat membangun kekayaan melalui perdagangan. Selain itu, kerajaan alam Melayu juga dikenal sebagai pusat intelektual di kawasan tersebut, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu, kerajaan alam Melayu dapat dikatakan setanding dengan tamadun dunia lainnya karena mampu menciptakan peradaban yang maju dan berkembang pada masanya.

apakah peranan asoka dalam tamadun india​

Pertanyaan: apakah peranan asoka dalam tamadun india​

Jawaban:

Asoka, juga dikenal sebagai Ashoka the Great, memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban India. Berikut adalah beberapa peran utama Asoka dalam tamadun India:

1. **Pengembangan Kekuasaan Maurya:** Asoka adalah penguasa dari dinasti Maurya, salah satu dinasti terbesar dalam sejarah India kuno. Ia memperluas wilayah kekuasaannya melalui serangkaian kampanye militer.

2. **Pendukung Agama Buddha:** Salah satu kontribusi paling signifikan Asoka adalah dukungannya terhadap agama Buddha setelah pengalaman pahit melibatkan perang Kalinga. Ia mengadopsi ajaran Buddha sebagai panduan etika dan moral dalam pemerintahannya.

3. **Penyebaran Ajaran Buddha:** Asoka dikenal sebagai raja yang aktif dalam menyebarkan ajaran Buddha ke berbagai wilayah. Ia mengirimkan misi-misi ke luar negeri untuk mempromosikan ajaran Buddha dan mendirikan stupa-stupa sebagai tempat ibadah.

4. **Konversi ke Buddhisme:** Setelah perang Kalinga, Asoka mengalami pertobatan dan mengadopsi agama Buddha. Konversinya memengaruhi kebijakan pemerintahannya, yang ditandai dengan semangat toleransi dan non-kekerasan.

5. **Kebijakan Toleransi Agama:** Asoka dikenal sebagai penguasa yang mempromosikan toleransi agama. Ia menghormati semua agama dan mengeluarkan edik-edik yang mendukung kebebasan beragama serta mengajarkan prinsip-prinsip etika dan moral.

6. **Pembangunan Infrastruktur:** Asoka terlibat dalam pembangunan berbagai fasilitas umum seperti jalan, sumur, dan rumah sakit. Upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya menjadi salah satu aspek penting dari kebijakan pemerintahannya.

7. **Pemeliharaan Keseimbangan Sosial:** Asoka berusaha menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan. Ia memberlakukan undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak warga dan mendorong kebahagiaan umum.

Melalui kontribusinya ini, Asoka tidak hanya memainkan peran penting dalam membentuk peradaban India tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan spiritual dan sosial masyarakat India kuno.

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai bagaimana tamadun india berkembang, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti ciri masyarakat Dravida, sejauh manakah faktor, Lembah sungai merupakan, (c) Lembah sungai, and dimanakah lokasi kewujudan.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Related Post